emoties en vrije wil - het script

Emoties en de vrije wil

Gerard had een heel dominante moeder. Ze onderwierp hem dagelijks aan kruisverhoren, met als enig doel om hem te kunnen controleren. Hierdoor voelde Gerard zich regelmatig gedwongen om zijn gedachten en bezigheden voor haar te verbergen. Zijn gevoelens verborg hij achter een pokerface.

Twintig jaar later heeft hij een lieve vriendin die vaak wanhopig wordt van zijn afstandelijkheid.

Ze weet waar deze houding vandaan komt, en Gerard is het eens met haar analyse. Ze spreken vaak tot in détail over zijn jeugd.

ANALYSE VERSTERKT HET PATROON

Elke keer als zijn vriendin of iemand anders belangstellend naar hem informeert of iets aardigs doet, wordt er een script in Gerards hoofd – en lichaam – geactiveerd. Dit script bestaat uit een voorgeprogrammeerde serie handelingen en gevoelens. Zijn spieren trekken zich samen, zijn ademhaling wordt oppervlakkiger en een gevoel van paniek komt bij hem op. Laat me met rust, schreeuwt hij tegen zijn vriendin. Dit is duidelijk niet zijn vrije wil, want hij wil niets liever dan een liefdevolle, intieme relatie.

Door dit voorval later uitgebreid te analyseren, wordt Gerards script juist versterkt. Er worden zelfs een paar stappen aan Gerards script toegevoegd: schuld, analyse, schaamte, beterschap beloven. Hoe vaker dit script doorlopen en besproken wordt, hoe sterker het wordt.

EEN DESTRUCTIEF SCRIPT

Als een script eenmaal loopt is het erg moeilijk om te stoppen. Het zijn patronen die automatisch getriggerd worden, en die je niet helpen. Vaak herken je zo’n script pas naderhand. Het lijkt zelfs bijna een zelfstandige entiteit te zijn, zo ver kan een script afstaan van hoe je wérkelijk wilt zijn! Soms haat je jezelf dat je niet die perfecte persoon kan zijn die je eigenlijk bent. Natuurlijk is dit destructieve gevoel ook weer gescript.

OMGAAN MET JE SCRIPT

Hoe weet je nu dat er een script loopt en hoe kan je dit doorbreken? Eigenlijk is dat heel makkelijk – maar het vergt oefening. Bedenk vooral dat de emoties die deel uitmaken van je script voorgeprogrammeerde gevoelens zijn.

  • Als je je slecht voelt, zit je vrijwel altijd in een script. Je mag namelijk gelukkig zijn. Altijd.
  • Neem je emoties waar. Is er een directe aanleiding voor waardoor je nu moet handelen?
  • Nee? Ga dan niet analyseren waar het gevoel dan wel vandaan komt.
  • Haal een paar keer bewust adem. Voel je lichaam.
  • Hoe wil je je voelen? Kies maar een ander gevoel. Hoe zou je je voelen als je je gelukkig voelde, of sterk, of verliefd?
  • Je script is nu gestopt. Neem even pauze en bedank jezelf.
  • Je script verliest op deze manier stukje bij beetje zijn kracht, omdat jij je niet meer willoos mee laat slepen.
  • Je vrije wil is weer een stukje versterkt.

BELANGRIJK: wees nooit boos op jezelf als je een script pas achteraf herkent en daardoor fouten maakt. Het was niet je vrije wil die je deze fouten deed maken. Je bent nu eenmaal niet perfect. Accepteer dit. Elk moment van bewustwording is een belangrijke stap vooruit. Je emoties wijzen hierbij de weg

_________
auteur:
Roelien Reinders
schrijver en coach Trancemissie

2 thoughts on “Emoties en de vrije wil

  1. Pingback: Gevoelens en de Vrije Wil - gevangen in een script?

  2. Pingback: Waardering krijgen - Trancemissie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *