klagen dient geen enkel doel

Klagen

Een tijdje geleden kwam ik een interessante vraag tegen in een vraag-en-antwoordrubriek over etiquette: Mag je in een restaurant klagen over een kleine portie? Na een etentje in een restaurant vroeg het personeel de briefschrijfster en haar vriend of alles naar wens was geweest. De vriend antwoordde vervolgens dat het prima gesmaakt had, maar dat het vrij weinig was geweest. Eenmaal thuis gekomen zette de briefschrijfster haar vriend op zijn nummer. Ze vond zijn gedrag onbetamelijk, en schreef een brief naar de etiquetterubriek om haar gelijk te halen.

WAT IS KLAGEN?

Klagen is het uiten van ongenoegen met een negatieve intentie en emotie. Het gaat om zorgen, pijn, teleurstelling en ontevredenheid. Bepaalde situaties worden als onrechtvaardig ervaren. Dit roept vervolgens gevoelens op van bijvoorbeeld

  • jaloezie
  • je te kort gedaan voelen
  • boosheid
  • verdriet
  • rancune

Klagen is gesublimeerde woede. Bij de meeste mensen komt klagen dan ook regelrecht agressief over, bij anderen weer meer verdrietig. Dit wordt ook wel passief agressief genoemd, en veel gebruikt om anderen te manipuleren.

WAAROM MENSEN KLAGEN

Veel mensen verbinden hun mening aan hun identiteit. Het vinden van mensen die je mening delen, versterkt dan je identiteit. Je voelt je begrepen. Samen klagen schept een gevoel van saamhorigheid. Je bent opgelucht en tevreden dat je je gevoelens hebt geuit. Dat is belangrijk – toch?

WAAROM KLAGEN NIEMAND VERDER HELPT

Mijn Duitse kennis Didier kon uitstekend klagen. Hij maakte zich voortdurend kwaad over het feit dat niemand hem ooit op kwam zoeken, en dat sommige mensen stinkend rijk waren terwijl hij zo arm als een kerkrat was. Toen hij vorig jaar plotseling aan een hartaanval stierf, hoorde ik hem in mijn verbeelding zeggen: het zal niemand kunnen schelen dat ik dood ben. Door miscommunicatie miste ik de begrafenis, waarna ik begreep dat zelfs na zijn dood zijn negatieve voorspellingen nog uitkwamen.

Bij klagen concentreer je je op problemen. Deze problemen worden door het klagen versterkt: overal zie je plotseling bewijzen. Je aanhoudende focus op de negativiteit zorgt tenslotte dat de problemen zich steeds meer materialiseren.

ALTERNATIEVEN VOOR KLAGEN

Het is niet verkeerd om een onvolkomenheid of misstand te signaleren. Geef je feedback, of kijk of je er zelf wat aan kan doen. Vaak is er echter helemaal geen misstand. Wat is het achterliggende gevoel van je klagen? Misschien kan je daar zelf wat aan doen. Didier had bijvoorbeeld wat aardiger tegen zijn bezoekers kunnen zijn, in plaats van ze weg te jagen met zijn negativiteit. Ook voor potentiële werkgevers was de donkere wolk die voortdurend om hem heen hing niet erg aantrekkelijk.

Bespreek het met je vrienden en familie als je vindt dat er te veel geklaagd wordt. Samen kan je dan naar creatievere manieren zoeken om met elkaar om te gaan, en om elkaar te helpen oplossingen te zoeken voor problemen.

Volgens Eckhart Tolle, de schrijver van De Kracht van het NU, zijn er 3 oplossingen als je je in een ongewenste situatie bevindt. Dat zijn:

  1. de situatie veranderen
  2. weggaan uit de situatie
  3. de situatie volledig accepteren

Zoals je ziet staat klagen niet in het lijstje. Bedenk wel dat je andere mensen niet kan veranderen: je kan alleen jezelf veranderen.

DE KLACHT VAN DE RESTAURANTBEZOEKERS

Persoonlijk vind ik dat de briefschrijfster van de etiqetterubriek ongelijk had om de feedback van haar vriend te bestempelen als klagen. Hij zei het immers zonder rancune, en zonder er iets voor terug te verwachten. Feedback geven mag – ook als dat niet altijd positief is. Als je je telefoon ter reparatie hebt opgestuurd en je hebt na 5 weken nog steeds niets gehoord, dan mag je best een klacht indienen bij het bedrijf. Blijf echter niet steken in gevoelens van boosheid. Die brengen je echt niet verder bij een oplossing, en “gezellig” klagen bij vrienden al helemaal niet.
Bedenk wel dat het hier om een betaald restaurantbezoek ging, en niet om een etentje bij vrienden of familie. In deze gevallen is het zeer onbeleefd om aanmerkingen te maken over het eten of de ‘bediening’!

_________
auteur:
Roelien Reinders
schrijver en coach Trancemissie

One thought on “Klagen

  1. Pingback: Klagen is het uiten van ongenoegen op een negatieve manier

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *